This website is no longer maintained and may be outdated. | Deze website wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn.

En wat doet Nederland?

In april verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie de richtlijn die ten grondslag ligt aan onze Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens ongeldig. Op basis van deze wet moeten telefonie- en internetaanbieders tot een jaar lang gegevens bewaren die iets zeggen over met wie, wanneer en hoe lang jij contact hebt gehad en waar je toen precies was.

Maar wie de feiten over onze bewaarplicht tot zich laat doordringen, de uitspraak van de Europese rechters op onze wet toepast en kijkt naar de ons omringende landen concludeert: ook onze bewaarplicht moet van tafel. Maar de vraag is: Wat doet Nederland?