This website is no longer maintained and may be outdated. | Deze website wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn.

Bewaarplicht is overbodig en ineffectief.

De Europese Commissie en de Nederlandse regering hebben de noodzakelijkheid van de bewaarplicht nooit kunnen aantonen. Daarmee is de wet in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Uit een evaluatie van de wet door het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat er nog veel meer mis mee is.