This website is no longer maintained and may be outdated. | Deze website wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn.

Wat doen onze buren?

Nog nooit eerder werd een wet in zoveel landen tegelijkertijd ongrondwettig verklaard. Ieder constitutioneel hof dat zich over de bewaarplicht buigt, verklaart de wet ongeldig. Het Europese Hof van Justitie verklaarde de richtlijn ongeldig, waarna verschillende lidstaten de handhaving van de wet stopzetten.