This website is no longer maintained and may be outdated. | Deze website wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn.

En wat doet Nederland?

In april verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie de richtlijn die ten grondslag ligt aan onze Wet bewaarplicht telecommunicatie­gegevens ongeldig. Op basis van deze wet moeten telefonie- en internetaanbieders tot een jaar lang gegevens bewaren die iets zeggen over met wie jij, wanneer en hoe lang contact hebt gehad en waar je toen precies was. De wet maakt een gigantische inbreuk op onze grondrechten en is strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Wie de feiten kent trekt de conclusie: de bewaarplicht moet van tafel.

De Tweede Kamer debatteert op korte termijn met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van het vonnis van de Europese rechters.

Laat Tweede Kamerleden weten wat jij van de wet vindt. De makkelijkste manier: stuur een e-mail naar de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie.